Организацията – съществен елемент на производствената система pro


Някои аспекти в промяната на стопанската дейности. Основни аспекти са: относително динамична промяна на формата на собственост. Видоизменяне на съществуващите и нови цели (приоритети) от собственици и управляващи...
 

Ролята на Международната организация на труда за развитието на индустриалните отношения pro

26 фев 2017
·
16
·
3,472
·
5
·
20.00 лв.

Индустриални отношения. Същност на МОТ. Развитие на МОТ. Важни и спешни начала за уреждане на условията на труд според основателите на МОТ. Основни органи на МОТ. Дейност на МОТ. По-важни конвенции и препоръки на МОТ...
 

Индустриалната политика в България след 1990г. – възможности и проблеми pro

06 юли 2016
·
11
·
2,655
·
2
·
9
·
8.00 лв.

Преходът на индустриалната политика след 1990г. и промяната от централно планирано към пазарно стопанство предизвика известни особености в политиката на страните от Централна и Източна Европа и тяхната икономика...
 

Разработени въпроси по Индустриални отношения pro


Трудовите конфликти – първопричина за възникване на индустриалните отношения. Понятието "индустриални отношения" за пръв път се появява в Англия, а в началото на 20 век – и в САЩ...
 

Неправителствени институции за подпомагане на индустриалното производство pro


Темата е направена на база проучване на неправителствена институция- банка ОББ, анализирано е по съдържание на преподавателя в Свищов, оценка 6
 

Организация и проектиране на производствения процес в предприятие pro


Настоящата разработка има целта да анализира организацията и проектирането на производствения процес на една фирма...
 

Индустриални отношения pro

10 май 2015
·
20
·
4,974
·
1
·
36
·
30.00 лв.

Възникване и същност на индустриалните отношения. Развитие на индустриалните отношения в България. Система, подходи, организационна структура и модели на индустриалните отношения в България. Подходи на индустриалните отношения...
 

Усъвършенстване на организацията на основния производствен процес в индустриалното предприятие pro


Едно от най-големите предизвикателства за действащите предприятия в България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобализирана конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда....
 

Съвременни методи и системи по организация на трудовите процеси в индустриалните предприятия pro


Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо...
 

Индустриалните отношения (ИО) в България pro


Наченките на съвременните индустриални отношения у нас могат да се търсят във времето след 1989 г. и съпътстващите го бурни икономически, политически и социални процеси...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Индустриална организация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент